Czy mała instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna? Co to jest mała instalacja OZE?

Jeszcze do niedawna art. 2 pkt.18 ustawy o odnawialnych źródłach energii definiował moc małej instalacji fotowoltaicznej w przedziale od 50 do 500 kWp, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Nowelizacja ustawy o OZE „powiększyła” małe instalacje fotowoltaiczne. Według obecnie obowiązujących przepisów jest to PV większa od 50 kWp i nie większa niż 1MW mocy. Mała instalacja fotowoltaiczna jako określenie funkcjonujące w obowiązującym prawodawstwie nie ma zatem nic wspólnego z sugerowaną wielkością fotowoltaiki. Jednak potocznie przyjęło się używać również określeń np. mała instalacja fotowoltaiczna off-grid do grzania wody nie o nich będzie jednak ten artykuł.

Czym jest mała instalacja fotowoltaiczna?

Małe instalacje osiągnęły w 2021 roku w Polsce wartość mocy zainstalowanej niemalże 1,5 GW. To już dużo mówi o ich opłacalności, zarówno firmy jak i osoby prywatne nie zdecydowałyby się na tego typu duże inwestycje, gdyby nie przemawiał za tym rachunek ekonomiczny i określone potrzeby tychże inwestorów.

Cechy charakterystyczne małej instalacji fotowoltaicznej

Energia elektryczna i jej produkcja jako dobra o znaczeniu strategicznym dla stabilności i bezpieczeństwa Państwa muszą podlegać jego kontroli i prawnym obostrzeniom, z drugiej strony przepisy prawa nie mogą utrudniać rozwoju rynku energii i korzystania z nowoczesnych zielonych technologii.

Mała instalacja fotowoltaiczna musi spełniać określone wymagania. Dlatego prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi oficjalny rejestr wytwórców energii w małej instalacji, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wpisane są do niego wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE w małych instalacjach.

Mała instalacja fotowoltaiczna w znaczeniu ustawowym, czyli powyżej 50kWp może być wykorzystywana nie tylko przez osoby prawne, ale również przez osoby fizyczne na własne potrzeby.

Czym jest mała instalacja OZE?

Czym więc jest mała instalacja fotowoltaiczna? Przede wszystkim należy ją odróżnić od mikroinstalacji fotowoltaicznych, które są najczęściej wykorzystywane przez osoby fizyczne na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, których moc nie przekracza 50 kWp.

Na początku tego artykułu przytaczano już zmodyfikowaną ostatnimi nowelizacjami prawa definicję małej instalacji fotowoltaicznej. Powodem wejścia w życie tych zmian była wola wprowadzenia pewnych ułatwień.

Mała instalacja fotowoltaiczna - jakie są wymagania?

Znowelizowana ustawa sprawia, że instalacje o mocy od 500 kW nie są zobowiązane pozyskiwać koncesji na obrót energią elektryczną, jak to miało miejsce we wcześniejszym okresie. Tym samym, instalacjom PV o mocy z zakresu od 50 kW do 1 MW wystarczy wpis do MIOZE (rejestru wytwórców w małej instalacji OZE). Procedura ta trwa zaledwie 21 dni.

Przekłada się to bezpośrednio na znaczne ograniczenie formalności związanych z budową farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. A to właśnie farmy fotowoltaiczne są przyszłością polskiej fotowoltaiki. Po boomie na przydomowe elektrownie słoneczne, to ten segment rynku będzie wiodący. To do pewnego stopnia naturalny etap transformacji energetycznej w naszym kraju. Poza tym inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną jest rozwiązaniem, które może pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu między innymi wysokości opłaty mocowej i ogólnie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Mała instalacja fotowoltaiczna w rozszerzonym przedziale mocy to również większa szansa dla przedsiębiorców na sprzedaż wytworzonej energii, której nie spożytkują dla siebie. Mogą to robić na kilka sposobów chociażby przez instrument zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego lub aukcję OZE.

Opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej

Dlatego opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej pozostaje niezagrożona ani obecnie ani w dalszej przyszłości, jeśli brać pod uwagę trend wzrostu cen energii jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Zobacz pozostałe wpisy na blogu

Wraz ze wzrostem popularności paneli fotowoltaicznych na rynku zaczęły pojawiać się ich kolejne rodzaje. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się obecnie takie technologie jak: PERC, N-Type i HJT.

Już 2 lipca 2024 r. w Polsce pojawi się nowy rodzaj kategorii prosumenta, zwanego wirtualnym. To nowoczesne, a zarazem innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie rynku energii słonecznej, która niesie za sobą niespotykane dotąd możliwości korzystania z fotowoltaiki.

Sercem każdej instalacji fotowoltaicznej jest inwerter, zwany falownikiem. To dzięki obecności tego urządzenia, wyprodukowana przez panele PV energia, może być odpowiednio zmodyfikowana i następnie wykorzystywana w gospodarstwach domowych.

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.