Czyste Powietrze 2024

Nawet 135 000 zł na termomodernizację domu: nowości w programie Czyste Powietrze 2024

Czyste Powietrze to prowadzony od 2018 roku program dofinansowań termomodernizacji budynków i wymiany starych, nieekologicznych źródeł zasilania.

Jego zasady są regularnie aktualizowane pod kątem aktualnych potrzeb – w 2023 roku wprowadzone zostały wyższe kwoty dotacji, a od czerwca 2024 będą obowiązywać nowe wytyczne dla pomp ciepła. Na jakie nowości warto zwrócić uwagę w programie Czyste Powietrze 2024?

Czyste Powietrze 2024 – aktualne kwoty dofinansowań

Od wprowadzenia programu Czyste Powietrze kwoty dofinansowań są regularnie dostosowywane do aktualnej sytuacji rynkowej. Aktualnie beneficjenci mogą liczyć na następujące kwoty, w zależności od zadeklarowanego dochodu:

  • podstawowy poziom dofinansowania – do 66 tys. zł;
  • poziom podwyższony – do 99 tys. zł;
  • poziom najwyższy – aż do 135 0x00 zł.

Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1 090 zł.Dla wnioskodawców, którzy mieszkają sami, limit jest wyższy i wynosi 1 526 zł. Ponadto z tego progu mogą skorzystać osoby z prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Nieco inaczej wyglądają zasady dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym przypadku roczny przychód za rok wskazany w oświadczeniu nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2024 roku daje kwotę 60 200 zł. Jeżeli przychód znajduje się między tą kwotą, ale jest niższy niż 120 400 zł (40-krotność minimalnego wynagrodzenia), wnioskodawca może zamiast tego ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania.

Poziom podwyższony przysługuje w przypadku dochodu do 1 894 zł na osobę (lub 2 651 zł przy mieszkaniu w pojedynkę). Wnioskodawcy, którzy przekraczają ten próg, mogą uzyskać dofinansowanie w skali do 66 tys. zł – obowiązuje dodatkowo limit osobistego dowodu rocznego w wysokości 135 tys. zł, powyżej którego program Czyste Powietrze 2024 jest niedostępny. Osoby z dochodami, które znajdują się pomiędzy progami dla poziomu podwyższonego i najwyższego, ale poniżej 135 tys. zł, mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podstawowym.

Na co można wykorzystać środki pozyskane w ramach dofinansowania?

Program Czyste Powietrze obejmuje dość długą listę dotacji do inwestycji z zakresu termomodernizacji. W ramach tego rozwiązania można m.in. uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania działającego na paliwo stałe – pozyskane środki mogą być wykorzystane na wymianę kotła, zainstalowanie pompy ciepła czy opracowanie instalacji ogrzewania elektrycznego. Do tego beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w zakresie termoizolacji budynku. To jednak nie wszystko – dofinansowaniem objęte są również m.in. mikroinstalacje fotowoltaiczne i ocieplanie budynków,a także audyty energetyczne.

Procent wydatków, które można pokryć z użyciem środków otrzymanych w ramach programu Czyste Powietrze 2024, zależy od kategorii inwestycji i poziomu dofinansowania. W przypadku poziomu najwyższego jest to zawsze 100%. Dla beneficjentów kwalifikujących się do poziomu podwyższonego skala dofinansowania może wynosić 80% (podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacja pompy ciepła o podwyższonej efektywności) lub 70%. Dla poziomu podstawowego przewidziano dotacje w zakresie 40-50%. Audyty energetyczne są rekompensowane zawsze w skali 100%. Poszczególne obszary dotacji można łączyć ze sobą do określonego progu finansowego (maksymalnie 135 tys. zł) – więcej informacji można znaleźć w regulaminie programu.

Czyste Powietrze 2024: najważniejsze zmiany

Kluczowe zmiany dotyczące programu Czyste Powietrze w roku 2024 skupiają się na definiowaniu wymagań wobec urządzeń grzewczych. Za zarządzanie weryfikacją będzie odpowiadać NFOŚiGW, jednak pod uwagę będzie brany nie tylko sam poziom emisji. Istotna będzie również zgodność z aktualnymi normami środowiskowymi i potwierdzenie parametrów sprzętu badaniami. Zbiorem urządzeń podlegających dofinansowaniu w ramach programu będzie tzw. lista ZUM, czyli lista zielonych urządzeń i materiałów. Jest ona dostępna online już teraz na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – każdy zainteresowany może przeglądać zarówno zatwierdzone urządzenia, jak i te, które zostały usunięte z listy.

Lista ZUM ma być sukcesywnie aktualizowana o nowe urządzenia, które mogą być dodawane przez producentów i dystrybutorów posiadających konto w systemie. Dla beneficjentów programu ważną datą będzie 13 czerwca 2024 roku – od tego dnia lista ZUM będzie zawierać wyłącznie pompy ciepła spełniające wszystkie wymagania techniczne. Od 22 kwietnia będzie trwać z kolei tzw. okres przejściowy, podczas którego akceptowane wcześniej urządzenia nadal będą objęte dotacjami.

Najwyższe dofinansowanie tylko na jeden budynek mieszkalny

Kolejną ważną zmianą w zasadach programu jest ograniczenie dostępności dofinansowań dla osób wnioskujących o środki na modernizację więcej niż jednego budynku. Dotyczy to jedynie najwyższego poziomu dofinansowania. Od roku 2024 dotacja w ramach poziomu najwyższego będzie udzielana tylko na jeden budynek jednorodzinny (lub lokal wydzielony w takim budynku). Należy jednak zaznaczyć, że kolejne dofinansowania dalej będą dostępne, ale wyłącznie w ramach podstawowego poziomu.

Czyste Powietrze 2024: kiedy można wysyłać wnioski?

Zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas, dopóki program jest aktywny. Umowy o dofinansowanie mają być podpisywane do 31 grudnia 2027 roku, a prace objęte dofinansowaniem muszą być zakończone przed 30 czerwca 2029 roku. Na Program Czyste Powietrze 2024 przeznaczono ponad 5,4 mld zł z tegorocznych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonaj remont domu z dotacją "Czyste powietrze" z Revolt! Odbierz nawet 135 000 PLN dofinansowania

Czyste Powietrze 2024

Zobacz pozostałe wpisy na blogu

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością jako ekologiczne źródło ogrzewania, które pozwala sporo zaoszczędzić w stosunku do kotłów na paliwa stałe.

Wraz ze wzrostem popularności paneli fotowoltaicznych na rynku zaczęły pojawiać się ich kolejne rodzaje. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się obecnie takie technologie jak: PERC, N-Type i HJT.

Już 2 lipca 2024 r. w Polsce pojawi się nowy rodzaj kategorii prosumenta, zwanego wirtualnym. To nowoczesne, a zarazem innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie rynku energii słonecznej, która niesie za sobą niespotykane dotąd możliwości korzystania z fotowoltaiki.

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.