Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE – co warto wiedzieć?

Sektor zielonej energii rozwija się w coraz szybszym tempie, co powoduje potrzebę wprowadzania aktualizacji w aktach prawnych takich jak ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii.

2023 to rok, w którym pojawiły się spore zmiany w tym zakresie. Jak nowe regulacje wpływają na rynek fotowoltaiki?

Ustawa OZE – nowelizacja 2023

Ustawa o odnawialnych źródłach energii funkcjonuje w różnych formach już od 1997 roku, jednak w ostatnim czasie jej zapisy kładą coraz większy nacisk na doprecyzowanie kwestii dotyczących fotowoltaiki. Jako że rozwój sektora energii odnawialnej ściśle wiąże się z nowoczesnymi technologiami, regulacje wymagają okresowych aktualizacji. Aktualnie kluczową rolę pod tym względem odgrywają cele energetyczne ustalone przez Unię Europejską, a także wyzwania związane z kryzysem energetycznym i rosnącymi cenami prądu.

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE została podpisana w sierpniu 2023 roku. Jej głównym celem jest zwiększenie udziału zielonej energii w krajowym bilansie energetycznym, a także dążenie do redukcji emisji zarówno w budownictwie, jak i różnych sektorach gospodarki. Przepisy weszły w życie 1 października 2023 – warto przeanalizować, jakie dokładnie zmiany wprowadzono w ramach nowych regulacji.

Jakie istotne zmiany niesie za sobą nowelizacja ustawy OZE 2023?

Nowelizacja ustawy OZE 2023 wprowadza liczne zmiany, na które powinni zwrócić uwagę nie tylko użytkownicy fotowoltaiki. Są to m.in. aktualizacje dotyczące rozwoju sektora biometanu, klastrów energii, hybrydowych instalacji OZE czy wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego dla tworzenia odnawialnych źródeł energii. Nowelizacja zawiera także przepisy związane planami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Zmiany w rozwoju sektora biometanu

Nowelizacja ustawy OZE 2023 przyniosła znaczące zmiany m.in. w sektorze biometanu. Nowe przepisy uwzględniają potrzebę stworzenia rynku biometanu, który ma być wprowadzony do sieci gazowych i wykorzystywany w transporcie. To forma produkcji energii wykorzystująca biomasę – aktualnie stanowi ona niewielką część rynku energetycznego, ale w niedalekiej przyszłości jej udział w bilansie może się zmienić. Zaktualizowano również regulacje dotyczące ciepłownictwa i chłodnictwa, precyzując m.in. zapisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych. Ponadto rozszerzono możliwości wydania gwarancji pochodzenia na nośniki energii takie jak ciepło, chłód, biometan czy wodór odnawialny.

Cable pooling i umowy PPA

W ostatnim etapie prac nad ustawą dołączono także przepisy związane z tzw. cable poolingiem. Określenie to dotyczy mechanizmu łączenia instalacji OZE w ramach jednego przyłącza do zewnętrznego systemu elektroenergetycznego. Obecnie przyłączenie do sieci będzie możliwe dzięki zawarciu porozumienia przez wytwórców, wśród których znajdzie się osoba występująca o warunki przyłączeniowe. W nowelizacji znajdują się również informacje o możliwości przekroczenia dopuszczalnej mocy, przy której operator sieci będzie mógł naliczać dodatkowe opłaty.

Ponadto nowelizacja ustawy o OZE uwzględnia kwestie sprzedaży energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy, czyli poprzez umowy PPA (Power Purchase Agreement), które dotychczas nie były jasno sprecyzowane w polskim prawie.

Nowa definicja instalacji hybrydowych

W nowelizacji zawarto również informacje dotyczące hybrydowych instalacji OZE – najważniejszą zmianą jest ustanowienie definicji systemów zaliczanych do tej grupy. Dodatkowo w nowych przepisach można znaleźć definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, która uwzględnia m.in. obecne rozwiązania technologiczne.

Fotowoltaika – przepisy, które uległy zmianie w nowelizacji ustawy o OZE

Fotowoltaika to kluczowa część sektora energii odnawialnej – łączna moc instalacji PV w Polsce wynosi już ponad 15 GW. Wraz z rosnącym udziałem tego typu rozwiązań potrzebne są także zmiany w przepisach, które pojawiły się m.in. w nowelizacji ustawy o OZE.

Fotowoltaika w prawie budowlanym

Dotychczas wykonywanie robót budowlanych dotyczących instalacji urządzeń PV, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 50 kW wymagało decyzji o pozwoleniu na budowę. W nowelizacji ustawy o OZE próg mocy dla instalacji tego rodzaju podniesiono z 50 do 150 kW. Dzięki temu przygotowywanie większych instalacji będzie nieco prostsze.

Instytucja prosumenta lokatorskiego

Nowelizacja o OZE wprowadziła kolejny wariant definicji prosumenta. Tym razem zmiany są skierowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych – formuła prosumenta lokatorskiego ma ułatwić produkcję energii z OZE w tego typu obiektach.

Aby skorzystać z formuły prosumenta lokatorskiego, należy przyłączyć instalację do licznika części wspólnej budynku wielolokalowego, spełniając przy tym odpowiednie warunki. Najważniejsze z nich dotyczą funkcji budynku (musi to być przeważająco funkcja mieszkalna) i miejsca, w którym znajduje się mikroinstalacja (może nim być np. dach budynku). W świetle nowych zasad spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość otrzymywać na rachunek bankowy 100% wartości zielonej energii wprowadzonej do sieci.

Zobacz pozostałe wpisy na blogu

Czyste Powietrze to prowadzony od 2018 roku program dofinansowań termomodernizacji budynków i wymiany starych, nieekologicznych źródeł zasilania.

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością jako ekologiczne źródło ogrzewania, które pozwala sporo zaoszczędzić w stosunku do kotłów na paliwa stałe.

Wraz ze wzrostem popularności paneli fotowoltaicznych na rynku zaczęły pojawiać się ich kolejne rodzaje. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się obecnie takie technologie jak: PERC, N-Type i HJT.

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.