Montaż paneli fotowoltaicznych

Gdzie najlepiej zamontować panele fotowoltaiczne – na gruncie czy na dachu? Nie ma jednej właściwej odpowiedzi na to pytanie. Obie lokalizacje mogą być optymalnym lub nawet jedynym możliwym rozwiązaniem w określonych warunkach.

Gdzie najlepiej zamontować panele fotowoltaiczne – na gruncie czy na dachu?

Elementem determinującym podjęcie określonej decyzji może być ilość dostępnego miejsca lub warunki techniczne na dachu i gruncie, ale nie tylko. Istotne znaczenie ma również oczekiwana wielkość instalacji i wnioski z analizy tego, jakie warunki zapewnią panelom fotowoltaicznym najbardziej efektywną pracę. Osobną kwestią jest koszt instalacji w danej lokalizacji. Instalacja fotowoltaiczna na dachu jest tańsza, niż ta posadowiona na gruncie. Tańsze są bowiem dachowe systemy montażowe i okablowanie, a na samą konstrukcję zużywa się o wiele mniej stali. Instalacje fotowoltaiczne na gruncie są jedyną możliwą do realizacji opcją w przypadku wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych, niekorzystnej orientacji domu względem stron świata oraz złego stanu pokrycia dachowego. Jednak na montaż na gruncie decydują się również inwestorzy, którzy dysponują wystarczająco dużą przestrzenią i chcą mieć większą swobodę w projektowaniu fotowoltaiki. W konstrukcji naziemnej łatwiej osiągnąć pożądany kąt nachylenia i optymalną orientację geograficzną. Dużo prościej jest także skorzystać np. z samobieżnych systemów montażowych zwanych inaczej trackerami, które umożliwiają podążanie modułów fotowoltaicznych za słońcem, a w zasadzie za wędrówką słońca po niebie. Bezpośrednia ekspozycja paneli na promieniowanie słoneczne przekłada się pozytywnie na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. Trackery choć dość kosztowne potrafią przyczynić się do wzrostu produkcji elektryczności nawet o 30%.

Elementy montażu paneli fotowoltaicznych

Montaż instalacji fotowoltaicznej to cały proces składający się z kilku etapów, z których każdy powinien być przeprowadzony z należytą starannością i w zgodzie ze sztuką prowadzenia prac elektrycznych. Wszelkie nieprawidłowości mogą prowadzić nawet do błędów krytycznych i skończyć się nie tylko awarią, ale i groźnym w skutkach pożarem. Do najczęściej popełnianych błędów montażowych należą:

  • nieprawidłowo położone kable (źle połączone, zbyt mocno naprężone lub zwisające);
  • pętla indukcyjna między połączeniami DC oraz między przewodami DC i uziemieniem;
  • źle dobrany system montażowy;
  • brak właściwych przerw technicznych i wentylacji;
  • uszkodzenia pokrycia dachowego przy montażu i inne.

Montaż paneli fotowoltaicznych krok po kroku

Pierwszym etapem powinni być zawsze przygotowanie konstrukcji wsporczej na dachu, czy na gruncie, odpowiednio przygotowany stelaż jest najważniejszy. Każdy hak i śruba powinny zostać odpowiednio przytwierdzone, aby uniknąć uszkodzeń dachu i samej instalacji, która musi sobie poradzić również z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Drugi etap to rozłożenie okablowania w osłonach, które chroni przed wilgocią i wysoką temperaturą. Kable powinny zostać rozłożone zanim spoczną na nich panele fotowoltaiczne. Przy rozkładaniu okablowania bezwzględnie należy pamiętać by nie łączyć wtyczek i gniazd DC od różnych producentów.

Trzecim etapem jest właściwe umiejscowienie falownika. Najczęściej znajduje się on w domu lub w ostateczności pod zadaszeniem.

Czwartym etapem jest montaż paneli, które należy ustawić pod odpowiednim kątem. Co znaczy odpowiedni kąt nachylenia? Powinien on oscylować pomiędzy 30, a 40 stopni. Montowane panele nie powinny być też kładzione bezpośrednio na pokryciu dachowym. Zachowanie stosownej dylatacji umożliwia właściwą wentylację. Przegrzanie modułów prowadzi do drastycznego spadku wydajności. Brak przerwy pomiędzy PV, a dachem może kosztować inwestora nawet 10% spadek sprawności instalacji. Fotowoltaika wbrew pozorom nie lubi wysokich temperatur, a wynika to z właściwości materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem, które są stosowane w modułach dla stworzenia warunków do zaistnienia zjawiska fotowoltaicznego.

Kolejny krok to podłączenie instalacji do sieci. Wymaga to zgłoszenia faktu zamontowania instalacji, następnie wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy lub aneksu do umowy z operatorem.

Następnie nie pozostaje już nic innego jak rozpoczęcie eksploatacji i pomiar wydajności oraz zweryfikowanie poprawnego działania instalacji.

Jakie są potrzebne uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne na dachu czy na gruncie powinny być montowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Jakie uprawnienia są więc wymagane? Ogólne uprawnienia elektryczne (Eksploatacja i Dozór) wydawane przez SEP oraz „Certyfikat Instalatora Systemów Fotowoltaicznych” wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Wtedy inwestor zyskuje pewność, że dana osoba posiada stosowne umiejętności potwierdzone egzaminem państwowym.

Jak długo trwa montaż paneli fotowoltaicznych

Czas pracy nie przekracza zwykle jednego dnia, chyba że instalatorzy mają do czynienia z wyjątkowo skomplikowanymi i rozbudowanymi projektami. Bardziej istotne jest to, w jakich warunkach można przystąpić do konstruowania przydomowej elektrowni. Na przeszkodzie zawsze może stanąć pogoda.

Montaż paneli fotowoltaicznych we własnym zakresie – czy ma sens?

Najlepiej, gdy inwestor zdecyduje się skorzystać z usług profesjonalistów. Przepisy nie zakazują samodzielnego montażu fotowoltaiki celem produkowania energii dla siebie lub odsprzedawania jej do sieci, jednak czynna znajomość zawodu elektryka jest absolutnie niezbędna. Bardzo wskazana jest również znajomość systemów fotowoltaicznych i ich projektowania, aby uniknąć mniej lub bardziej niebezpiecznych błędów. Opisywane były one już wyżej w tym artykule.

Kiedy najlepiej montować fotowoltaikę?

Oczywistym faktem jest, że nie można montować fotowoltaiki w czasie deszczu, ale też, gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 85 Rh%, Ze względu na specyfikę i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach działań instalacyjnych nie podejmuje się również przy silnym wietrze.

Zobacz pozostałe wpisy na blogu

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian prawnych w polskiej branży fotowoltaiki. 1 kwietnia 2022 r. wprowadzono m.in. modyfikacje w definicji prosumenta, a już na lipiec 2024 zaplanowano dalsze nowości.

Już wkrótce w Polsce zacznie działać narzędzie służące do przetwarzania informacji rynku energii, a także wymiany informacji pomiędzy jego uczestnikami – CSIRE. Czym dokładnie jest Centralny System Informacji Rynku Energii i kiedy to rozwiązanie ujrzy światło dzienne?

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?