Zwrot za fotowoltaikę w roku 2022

Zwrot za fotowoltaikę w roku 2022 - ile można otrzymać?

Burzliwe zmiany w sektorze fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii nie zmieniły jednego istotnego faktu. Wszyscy którzy chcą inwestować w „zieloną energię” nadal mają możliwości sięgania po dofinansowanie tego rodzaju inwestycji. Potrzeba zmian w polityce zarządzania surowcami energetycznymi i rosnące ceny tychże surowców sprawiają, że OZE i fotowoltaika sama w sobie pozostają i będą coraz bardziej opłacalne.

Nie mówiąc już o tym, że w wyniku światowych wydarzeń roku 2022 stają się rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne i to od poziomu państwa do poziomu indywidualnego prosumenta.

Nasz kraj zawdzięcza szybki rozwój fotowoltaiki przede wszystkim dwóm czynnikom. Pierwszy z nich to niezwykle preferencyjny system rozliczeń – opustów, który obowiązywał do końca marca 2022 roku, a obecnie został zastąpiony przez nie mniej korzystny net billing. Drugi czynnik to bogaty oraz wszechstronny system finansowania inwestycji w przydomowe elektrownie słoneczne. System ten pomagał i pomaga o wiele szybciej osiągnąć tak zwrot kosztów poniesionych za fotowoltaikę, jak i zwrot z całej inwestycji. W zależności od indywidualnej sytuacji i/lub decyzji inwestora w 2022 roku może on wesprzeć swoje finansowanie dotacją z programu czyste powietrze, wykorzystać zwrot podatku, aby refinansować nakłady poniesione za fotowoltaikę, sięgnąć po dotacje celowe w programach rządowych dedykowanych osobom fizycznym i prawnym czy dotacje unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zwrot za fotowoltaikę̨ 2022 – jaką kwotę można otrzymać?

Wbrew czarnym scenariuszom, które pojawiały się w przestrzeni publicznej w 2022 roku inwestorzy zarówno prywatni jak i instytucjonalni wciąż będą mogli sięgnąć po dofinansowanie inwestycji w elektrownie słoneczne. Na ten cel można będzie dostać od 2 tysięcy złotych w programie „Mój Prąd 4.0”, jeśli dotychczasowy prosument zdecyduje się na rozliczenia w nowym systemie net-billing, przez kilkadziesiąt tysięcy złotych w dedykowanej rolnikom Agroenergii, po miliony złotych pożyczki w Energia Plus dla przemysłu.

Aktualna lista dofinansowań na fotowoltaikę

Sposób i kwoty dofinansowania płynnie zmieniały się przez lata. W 2022 roku inwestycję w zasilanie słoneczne można sfinansować lub dofinansować poprzez programy:

  • Mój Prąd;
  • Agroenergia;
  • Energia Plus;
  • Czyste Powietrze;
  • Stop Smog.

Prócz wyżej wymienionych programów istnieją jeszcze rozwiązania systemowe, jak zwrot z pit za fotowoltaikę znany również jako ulga termomodernizacyjna oraz dotacje z unijnych RPO.

Program „Mój prąd” 4.0 w 2022 r. Ile wyniesie dotacja i czego ma dotyczyć́?

Mój Prąd to najdłużej kontynuowany program i jednocześnie najlepiej znana w świadomości społecznej bezzwrotna dotacja na przydomową elektrownię słoneczną dla osób indywidualnych. W tym roku, czyli 2022 nabór rusza już 15 kwietnia, a sięgnąć można nawet po 20,5 tysiąca złotych. To duża zmiana rok do roku. Ubiegłoroczna edycja oferowała jedynie 3 tysiące dotacji. Edycja Mój Prąd 4.0 została znacząco rozbudowana, według nowych zasad, które już od dawna zapowiadano.

Dotacje można otrzymać na:

  • fotowoltaikę;
  • magazyn energii;
  • magazyn ciepła;
  • inteligentne systemy zarządzania energią

Kto może ubiegać się o nowe dofinansowanie. To prosumenci, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing i dotychczasowi beneficjenci, którzy zdecydowali się przejść na net-billing. Tym samy zwiększając własną autokonsumpcję i jednocześnie niezależność energetyczną. Na program w wersji 4.O przeznaczono 350 milionów złotych. Ma on jeszcze bardziej ułatwić tak potrzebną transformację energetyczną w Polsce.

Wniosek o zwrot za fotowoltaikę podobnie jak w ubiegłych latach inwestorzy indywidualni będę składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie, po wykonaniu i podłączeniu fotowoltaiki do sieci. Niezbędne będą kopie dokumentów potwierdzających zakup i montaż instalacji, dowód uiszczenia zapłaty oraz zaświadczenie od Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) o podłączeniu do sieci.

Kiedy beneficjent ma szansę otrzymać zwrot pieniędzy za fotowoltaikę? To zależy ściśle od budżetu programu przewidzianego na dany rok i ilości beneficjentów, których wnioski zostały zaakceptowane. Najczęściej taki zwrot realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Program Agroenergia - dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Nieco niedoceniany dotychczas Program Agroenergia zyskuje na znaczeniu. Sytuacja geopolityczna i związany z nią kryzys na rynku surowców i paliw w 2022 roku sprawiają, że zwiększenie produkcji energii z OZE w sektorze rolniczym staje się istotne i ekonomicznie uzasadnione zarówno dla państwa jak i dla samego rolnika utrzymującego się z produkcji rolnej. Zwrot za fotowoltaikę 2022 w Agroenergii może sięgnąć 25, a nawet 35 tysięcy złotych.

25 tysięcy złotych zostało przewidzianych na opcję instalacji samej fotowoltaiki, a 35 tysięcy złotych na fotowoltaikę z pompą ciepła lub instalacją wiatrową. Możliwe jest również uzyskanie dalszych środków na magazyny energii. To tylko jedna z części programu Agroenergia. Pierwsza zakłada dofinansowanie do takich rozwiązań jak biogazownie i małe instalacje wodne.

Energia plus - dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla firm

Kryzys energetyczny to bardzo duże wyzwanie dla firm, a zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych. Program Energia Plus to forma pożyczki w kwocie od pół do nawet 300 milionów złotych, na nawet 80% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycją. W ten sposób firmy przez nawet 15 lat mogą spłacać koszty inwestycji pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii poprzez kolektory słoneczne, fotowoltaikę, turbiny wiatrowe. Pożyczka ta może zostać umorzona w wysokości 10% zaciągniętego zobowiązania, ale uwaga. Kwota umorzenia nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

Dlaczego pożyczka, a nie dotacja dla firm? Własne źródło energii, w tym fotowoltaika, jest dla firmy niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Przy spełnieniu warunku jakim jest odpowiedni, właściwy dobór mocy do konkretnego zapotrzebowania energetycznego, zwrot z inwestycji następuje bardzo szybko, a w związku z gwałtownym wzrostem cen energii, będzie on osiągalny jeszcze szybciej. Dlatego taka forma wsparcia dla osób prawnych jest jak najbardziej wystarczająca.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które mają niskie i przeciętne dochody i najbardziej potrzebują wsparcia, aby sprostać wymogom wynikającym z potrzeby przeprowadzenia transformacji energetycznej. Oferuje on bezzwrotną dotację w wysokości do 69 000 złotych w najwyższym poziomie dofinansowania na całkowitą termomodernizację budynku. Obejmuje więc nie tylko inwestycję w fotowoltaikę, ale również instalację pompy ciepła, wymianę okien czy ocieplenie budynku. Budżet programu jest wyjątkowo duży wynosi aż 103 miliardy złotych!

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rocznych dochodów beneficjenta. Poziom podstawowy to od 10 do 30 tysięcy złotych dofinansowania. Poziom podwyższony to od 15 do 37 tysięcy złotych dofinansowania. Poziom najwyższy to od 30 do wspomnianych wyżej 69 tysięcy złotych dofinansowania. W zależności od progu dochodu i poziomu dofinansowania zmienia się też procentowy limit finasowania kosztów kwalifikowanych.

Program Stop Smog

Stop Smog to Program, którego operatorem są gminy i w ten sposób wspierają najbiedniejszych mieszkańców, którzy objęci są działaniami wspierającymi pomocy społecznej. Gminy posiadające własne uchwały antysmogowe, które liczą do 100 tysięcy mieszkańców są uprawnione do udzielenia pomocy sięgającej 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Mogą być to inwestycje w fotowoltaikę, pompę ciepła, rekuperację, termomodernizację. Chodzi jednak przede wszystkim o wymianę tzw. kopciuchów na odnawialne źródła energii.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pojawiła się w polskim systemie prawnym i podatkowym w styczniu 2019. Obejmuje ona jedynie modernizację domów jednorodzinnych już istniejących w tym wymianę kotłów na paliwo stałe i ich zamianę na alternatywne ekologiczne źródła energii w tym fotowoltaikę.

Według Ministerstwa Finansów beneficjentem może być podatnik podatku PIT „opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Co więcej, jeśli podatnicy pozostają w związku małżeńskim mogą skorzystać z ulgi do kwoty 106 tys. złotych. Limit 53 tysięcy złotych obowiązuje bowiem każdego z małżonków z osobna. Zwrot podatku za fotowoltaikę w 2022 może być rozliczany, podobnie jak to miało miejsce wcześniej, przez 6 lat.

Dotacje unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego

Programy pilotażowe różnią się wysokością wsparcia od 60 do 85% w zależności od samorządu, który je prowadzi. Samorządy te bowiem podpisują indywidualne umowy co do sposobu wykorzystania przydzielonych im środków z RPO. O ewentualne możliwości i obowiązujące zasady inwestorzy powinni pytać we własnych gminach, jednostkach samorządu, na szczeblu powiatu czy województwa. Tam, gdzie zamieszkują. Samorządy są zobowiązane do bardzo skrupulatnego rozliczania tego typu dotacji. W przypadku gdy kontrola wykazałaby nieprawidłowości, wymagany mógłby być nawet zwrot dotacji na fotowoltaikę.

Zobacz pozostałe wpisy na blogu

Czyste Powietrze to prowadzony od 2018 roku program dofinansowań termomodernizacji budynków i wymiany starych, nieekologicznych źródeł zasilania.

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością jako ekologiczne źródło ogrzewania, które pozwala sporo zaoszczędzić w stosunku do kotłów na paliwa stałe.

Wraz ze wzrostem popularności paneli fotowoltaicznych na rynku zaczęły pojawiać się ich kolejne rodzaje. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się obecnie takie technologie jak: PERC, N-Type i HJT.

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.